Využití lokátorů v terénu

Podívejte se na ukázková videa, na co a jak se v terénu využívají lokátory a generátory inženýrských sítí.

Celkový způsob vyhledávání s lokátory

Celkový způsob vyhledávání s lokátory

Hledání kovových poklopů

Hledání kovových poklopů

Detektor vhodný pro hledání kovových poklopů:

Přesné vytyčení na velké vzdálenosti

Přesné vytyčení na velké vzdálenosti

Přístroje určené na přesné vytyčení na velké vzdálenosti:

Selektivní hledání potrubí a vodičů

Selektivní hledání potrubí a vodičů

Přístroje určené pro selektivní hledání:

Trasování nekovových potrubí

Trasování nekovových potrubí

Přístroje a příslušenství určené k trasování potrubí:

Trasování nekovových potrubí o malém průměru

Trasování nekovových potrubí o malém průměru

Zařízení pro trasování nekovových potrubí o malém průměru:

Vyvarování se poškození elektrického vedení

Vyvarování se poškození elektrického vedení