Školení

Školení na obsluhu a údržbu lokátorů inženýrských sítí

Přihlaste se na školení

Cíl školení

Podpořit účastníky v porozumění a osvojení si správného použití zaměřovacího zařízení a naučit je ovládat C.Scope zařízení pro vyhledávání potrubí a kabelů z pohledu přesnosti a bezpečnosti.

Délka kurzu

Běžně kurz trvá cca 3 – 4 hodiny.

Účastníci kurzu

V jednom kurzu může být zapsáno max 10 osob.

Místo konání kurzu

Běžně se kurz koná v prostorech zákazníka. Žádné speciální zařízení nejsou potřeba, jen je třeba zajistit jednu místnost pro konání teoretické části kurzu bez jakéhokoli rušení. K možnosti praktické části kurzu je potřeba zajistit přístup na plochu s položeným vedením či potrubím.

Ukončení kurzu

Při dokončení obdrží úspěšní účastníci kurzu certifikát o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Kurz se skládá z teoretické a praktické části použití daného zařízení k vyhledání a zaměření vedení. Aktuální schéma kurzu:

Úvod

Tato část kurzu je věnována seznámení se s různými typy vedení, platné právní legislativě ve vyhledávání vedení, pravidla bezpečnosti práce se zařízením.

Teorie

Základní přehled jak zařízení pracuje s následným vysvětlením, co může a nemůže být zaměřeno v různých pracovních režimech. Seznámení práce s použitím zařízení Cable Avoidance Tool nejprve bez použití Generátoru signálu a následně i s použitím Generátoru signálu. Základní pravidla správného použití a údržby budou také součástí kurzu.

Praktická část

Účastníci jsou seznámeni se správným způsobem použití a ovládání zařízení při použití všech pracovních režimů před vlastní možností si zařízení vyzkoušet ve vlastních rukou. Na případné špatné návyky při práci se zařízením budou kandidáti okamžitě upozorněni během kurzu. Praktická část je věnována dostatečnému procvičení vyhodnocování signálů, zaměření jejich zdroje a konečně zaměření uložení hledaného vedení. Generátor signálu a ostatní potřebná příslušenství budou také představeny.

Speciální požadavky

Naši instruktoři jsou všichni zkušení v používání zařízení C.Scope. Vždy se snažíme přizpůsobit kurz dle potřeb zákazníka a podpořit účastníky kurzu v diskuzi ohledně práce se zařízením během konání kurzu. Kurz probíhá v přátelském a uvolněném stylu a teoretická část obsahuje jednoduché a lehce srozumitelné informace.

* povinné údaje